الکتریکی حیدریان

  • متصدی : حیدریان
  • تلفن : 05138794181
  • همراه : 09354218662,09151085448

مشهد - رضاشهر - بلوار رضوی - مقابل بانک ملت

تعمیرات برق -تلفن - درب بازکن - کولر

الکتریکی حیدریان