شبکه تجاری تعاون

  • متصدی : RAPA
  • تلفن : 02177682541
  • همراه : 09363307836,09216001952
  • وب 1 : icbn.ir

تهران - سهروردی جنوبی - حسام زاده شرقی - پلاک 18 - طبقه اول - واحد 1

شبکه تجاری تعاون متشکل از گروه کارشناسان CBN میباشد که این اعضا با استفاده از ارکان شبکه تجاری تعاون و ظرفیت کارگروه های تعریف شده اقدام به فعالیت در جهت ارائه خدمات مرتبط مینماید.


هدف شبکه تجاری تعاون بهبود، تسهیل و ارتقاي سیستم تجاری، مدیریتی و ارتباطی بنگاه های اقتصادی ، تعاونگران، کارآفرینان، اتحادیه ها و صنعتگران با یکدیگر در قالب یک شبکه یکپارچه مدیریتی میباشد .

شبکه تجاری تعاون