گالری چیدا

  • متصدی : بهادرخان
  • تلفن : 38459191
  • همراه : 09150022645

نمایشگاه: خیابان سناباد، بین سناباد 41 و 43
واحد تولید: توس 17، فدک 10، بعد از چهار راه قطعه سوم

چیدا عرضه خلاقیت
طراحی و تولید کابینت و دکوراسیون داخلی

گالری چیدا

گالری چیدا